Rietdijk Management Consultancy bureauprofiel

Rietdijk Management Consultancy is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van duurzaamheid en innovatie; duurzame economische- en maatschappelijke ontwikkeling.

In samenwerking met onze opdrachtgevers creëren we nieuwe wegen om de door hen gewenste doelen te bereiken.

We maken een plan van aanpak voor het genereren van nieuwe investeerders, samenwerkingspartners, leveranciers, producenten, klanten, wetensc happelijk onderzoek, meer omzet, verkenning nieuwe markten, de beste kantoren- en/of productielocatie, een efficient wagenpark, nieuwe werkgelegenheid , meer mensen aan het werk, onderwijs passend bij de leerlingen, medewerkers en de werkgever, voorwaardenscheppende beleid voor culturele uitingen en muzikale ontwikkelingen, stimuleren van sport en bewegen en een efficiëntere zorgverlening.

We doen onderzoek, stellen adviezen op en nemen desgewenst de implementatie ter hand.

We dragen zorg voor een breed maatschappelijk draagvlak en verankering van de vaak innovatieve oplossingen.

Daarbij vormen we de intermediair bij uitstek om managers en medewerkers van bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties met elkaar in contact te brengen en stimuleren we hen om grensoverschrijdend samen te werken.

Moderne namen, zoals agile, lean, scrum voor aloude methoden en technieken om veranderingen op gang te brengen en om nieuwe manieren van werken te introduceren passen wij flexibel toe in onze zakelijke dienstverlening.

We volgen de innovatieve ontwikkelingen op de voet door ons te laten informeren tijdens bedrijfsbezoeken, internationaal beursbezoek en congressen.

Onze opdrachtgevers                                                                                                                    Mensen op persoonlijke titel, eigenaren, directeuren, managers, bestuurders van zakelijke dienstverleners, winkels, bedrijven, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, stichtingen, verenigingen, gemeenten, provinciale- en rijksoverheid.

Werkwijze                                                                                                                                            Wij helpen u graag uw vraag goed te onderbouwen, uw opdracht goed te formuleren om samen met elkaar een plan van aanpak (het plan) op te stellen om samen te werken uw doel te bereiken.

Onze intentie is dat u aan de hand van dit plan van aanpak zelf uw doel kunt bereiken en/of we ondersteunen u door het inzetten van een projectmanager bij het implementeren van het plan.

Bedrijfsprofiel                                                                                                                                  Rietdijk Management Consultancy bestaat meer dan 25 jaar.                                      De opdrachten en projecten kenmerken zich door een sterk maatschappelijke relevantie. De oplossingen hebben vaak een innovatief karakter. 

We zijn echte bruggenbouwers, we staan open voor mensen met allerlei verschillende culturele achtergronden. We zijn ook nieuwsgierig en analyseren en discussiëren graag mee over goede basisvoorwaarden voor een gezonde leefomgeving, uw wereld, onze wereld.

Stageplaatsen                                                                                                                                   Wij stellen stageplaatsen beschikbaar voor leerlingen (studenten) en afstuderende op MBO-, HBO- en WO-niveau met studierichtingen, die duidelijke raakvlakken vertonen met de vak- en werkgebieden binnen Rietdijk Management Consultancy.

Werkervaringsplaatsen voor Startende professionals                                                  Als startende professional moet je de drang en het lef hebben om je grenzen te verleggen en gebaande paden te verlaten. Je wilt samenwerken met mensen die verder gaan waar anderen ophouden. Tevens wil je het maximale uit jezelf halen binnen de beschikbare ruimte. Je bent zelfstandig en nieuwsgierig en je weet wat je wilt. Vanzelfsprekend heb je een studie gevolgd en/of kennis en vaardigheden opgedaan, die aansluit bij de wereld van Rietdijk Management Consultancy.

Samenwerking met andere ervaren professionals                                                               Als ervaren professional heb je je sporen ruimschoots verdiend. Naast je kennis en kunde heb je een professioneel netwerk opgebouwd, waarbinnen men je kent. Je levert een meerwaarde in complexe projecten vanuit je persoonlijke expertise en kracht. Je schakelt snel en effectief tussen de verschillende rollen en projecten. Kansen zie je niet alleen, je grijpt ze ook.

Contactinformatie                                                                                                                                Fijn dat u kennis heeft genomen van de tekst op deze website.                                Graag nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen om een afspraak te maken.

Telefonisch op 0031 (0)6 – 836 906 79                                                                   

Indien we niet beschikbaar zijn verzoeken wij u om een sms of email te sturen.

Per Email rietdijkmc@gmail.com

Veelzijdigheid is onze kracht! Wij zijn u graag van dienst.